Seçilmiş hastalarda dar kanal, tekrar eden bel fıtığı veya belde eğriliğin olduğu hastalarda kullandığımız dinamik enstrümantasyon sistemleri ile omurganın fizyolojik hareketine en yakın hareket esnekliği sağlanmaktadır. Dinamik stabilizasyon ya da diğer adıyla hareket koruyucu cerrahi, omurga cerrahisinde son 20 yılda uygulanmaya başlanmıştır. Omurganın fizyolojik hareketine yakın hareket esnekliği sağlayan dinamik stabilizasyon, hareketi koruyucu bir cerrahi yaklaşımdır. 

Omurga kaynaklı instabilite, deformite, tekrar eden diskler ve ileri derece dar kanal olgularında bazı vakalarda füzyon cerrahisi yapılmaktadır. Füzyon cerrahisi ile olurga kemiklerine konulan vidalar, onları birbirine bağlayan hareketsiz rodlar ile tutturulmakta ve araya konan kemikler ile de hareketsiz bir sistem elde edilmektedir. Amaç; ameliyat yapılan mesafelerde kemikler arası kaynama sağlayarak ağrıyı ortadan kaldırmaktır. Cerrahi uygulanan mesafelerde hareketin ortadan kaldırılması o mesafelere binen esnekliğin yok olmasına neden olmakta bu da omurgada hareket kısıtlılığı oluşturmaktadır. Omurga da hareketi tekrar kazanmak için entrüman takılan seviyelerin üst ve alt seviyelerini daha çok zorlayarak hareket esnekliğini korumaya çalışmakta bu da ek problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Komşu segment hastalığı, vida kırılması, vida gevşemesi omurganın bu hareket esnekliğini koruma çabasının bir sonucudur.

Dinamik stabilizasyonda ise omurgaya konan hareketli enstrümanlar ile bu esneklik kendiğinden sağlanmaya çalışılmaktadır. Günümüzde kullanılan, omurgaya konulan dinemik sistemler tam olarak omurganın esneme kabiliyetini taklit edemese de tama yakın esneklik sağlamaktadır. Bu cerrahi sahada, ileride geliştirilecek yöntemler ile omurgada her hasta ve her segment için kendi hareket esnekliğine uygun sistemler geliştirilecektir. 

 

Dinamik Stabilizasyon Hangi Rahatsızlıklara Uygulanır?

Hareket koruyucu cerrahi dinamik stabilizasyon ile elde edilmektedir. Ancak bu cerrahide de o omurga segmentinin gerçek hareket esnekliğine yakın bir esneklik sağlanmaktadır. Özellikle omurganın kronk instabilitesine bağlı bel ağrısının ön planda olduğu hastalarda tercih edilmektedir. Aynı zamanda tekrar eden bel fıtığı olguları, birkaç mesafe omurga spinal kanal darlığı olgularında tercih edilmektedir.

 

Dinamik Stabilizasyon Herkese Uygulanabilir Mi?

Seçilmiş vakalarda; geniş tabanlı bel fıtığı, tekrar eden bel fıtığı, birkaç mesafe spinal kanal stenozu ve düşük evre bel kayması olan hastalarda tercih edilmektedir.