Aralık 14, 2020

Omurga Hastalıkları ve Multidisipliner Yaklaşım

Sağlıklı bir hayat için güçlü bir omurgaya sahip olmanın önemi çok fazladır. Hareket etme kabiliyeti ve yaptığımız birçok fiziksel hareket omurga sayesinde mümkün olmaktadır.

Omurga, kafatasından bacaklar arasına kadar uzanan, vücudun dik durmasını ve sağa sola hareket etmesini sağlayan, vücut ağırlığın üçte ikisini taşıyan çok önemli bir yapıdır. Omurganın pek çok önemli görevi vardır. Vücudu dik ve sağlam pozisyonda tutmak; baş, boyun ve gövdenin ağırlığını taşımak; hayati önem taşıyan ve merkezi sinir sisteminin bağlı olduğu omurilik organının güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamak; göğüs kafesiyle birlikte kalp ve akciğerlerin korunmasını sağlamak en önemli görevlerinden bazılarıdır.

Omurga rahatsızlığı için hastaneye başvuran bir hastanın doğru bir tedavi görmesi için çok iyi yönlendirilmesi gerekiyor. Omurga hastalıklarında başvurulan hastanenin sahip olduğu tedavi yöntemlerinin tedavi için cerrahi müdahale gerektiren ya da gerekmeyen durumlarda ayakta tedavi sağlayacak uzmanları da kapsaması gerekiyor. Hastanenin tedavi sürecinde izlediği yaklaşımlardan biri multidisipliner yaklaşımlar. Peki, multidisipliner yaklaşım nedir, multidisipliner yaklaşımın omurga tedavisindeki önemi nedir, multidisipliner yaklaşımın uygulama adımları nelerdir, gelin birlikte bakalım.

Multidisipliner Yaklaşım Nedir?

Omurga rahatsızlığı, beyin tümörü, kanser gibi hastalıkların tedavisi sırasında birden çok branş veya disiplin rol oynar.  Birden çok disiplinin birarada çalıştığı bu yaklaşım tipine multidisipliner veya çok branşlı yaklaşım denir. Multidisipliner yaklaşım; belirlenen ortak bir çalışmada yer alan her bir kişinin bir diğerinin yaptığı işle ilgilenmeden kendi uzmanlık alanında olan işi yapması demektir. Özetlemek gerekirse bu yaklaşım biçiminde iş bölümü vardır ve işler alanlarına göre parçalara bölünerek uzmanları tarafından disiplinlerin bir aradalığı ile yürütülür. Burada her disiplinin sınırları bellidir ve her disiplin kendi alanındaki işi yaparken belli bir hedefe ulaşmaya çalışır.  Multidisipliner yaklaşım özel sektörde de, sağlık sektöründe de çalışmaya uygun olduğundan ulaşılmak istenen hedefe oldukça katkı sağlar.

Omurga Hastalıklarının Çözümünde Multidisipliner Yaklaşımın Önemi

Omurga hastalıkları tedavisinde hastalığın iyileşmesi için farklı kolların birarada çalışması tedavi sürecinde hastayı gerekli her yönden kontrol altında tutmayı sağlar. Omurga rahatsızlığı olan bir hastanın tedavisinde cerrahi durumun yanı sıra ayakta tetkik ve ayakta tedavi sağlayacak uzmanlara da ihtiyaç vardır. Hastaya tedavisi için görsel ve yazılı materyaller ve eğitimler sunulması, cerrahi tedavi sonuçlarının yaşam kalitesi anketleriyle değerlendirilmesiyle hastada oluşabilecek yan etkilerin takip edilip uzman ekipler tarafından tartışılması ve tedavi sürecinin desteklenmesine multidisipliner yaklaşıma sahip tedavi yöntemlerinde karşımıza çıkar ve tedavi sürecine katkısı çok fazladır.

Omurga Tedavisinde Multidisiplener Yaklaşımın Uygulama Adımları

Hastanın omurga tedavisi süreci hastanın belli şikâyetlerle hekime başvurması ile başlar. Hastanın tedavi sürecinde uygulanacak adımlar hastanenin kapsamı ve başvurulan hekimlerin yetkinliğine göre değişiklik gösterebilir. Omurga tedavisi için multidisipliner yaklaşımı benimsemiş olan sağlık merkezlerinde hastanın ilk randevusundan itibaren işleyen sistemin adımları şöyledir;

1-         Hasta, hastanın ilk ziyaret etmesi gereken birime, ona sorulan sorulara verdiği yanıtlara göre yönlendirilir.

2-         Hastanın şikâyetleri dinlenilir ve ilgili tüm testleri yapılır.

3-         Doktorlar tarafından hastalığın kaynağı araştırılır ve tedavi şekli belirlenir.

4-         Hastaya tanı ve tedavileri hakkında doktorların verdiği bilgiler ışığında eğitimler verilir. Uygulanacak tedaviler hakkında hastaya yazılı ve görsel malzemelerle hastalığı ve kendine uygulan tedaviyle ilgili bilgiler verilir. Hastanın ihtiyacı olması durumunda anlamadığı bir konuda doktoruna danışması sağlanır.

5-         Hasta, ilk yönlendirilen disiplinde uygulanan tedaviye yanıt vermezse bunun üzerine hasta, tedaviyi uygulayan birimin önerisi ile başka bir disipline yönlendirilir.

6-         Omurga şikayeti ile gelen hastanın tedavisi, farklı disiplinler arasında koordinasyon ve entegrasyon sağlanarak hasta sağlığına kavuşana kadar devam eder.

7-         Hastanın sorunu disiplinler arasında çözüm bulununcaya kadar paylaşılır.

8-         Disiplinlerin hepsinin katıldığı toplantılarla, tedavi çözümleri ve izlenmesi gereken yollar tartışılır. Bu toplantılara multidisipliner toplantılar denir. Durumu kritik hastaların sorunları gerekirse omurga merkezinin sahip olduğu ağlar üzerinden dünyanın çeşitli yerlerindeki omurga merkezlerindeki uzmanlarla tartışılır ve tedavi sürecine katkısı olacağına karar verilen öneriler uygulanır.

9-         Hastaya ait yaşam kalite değerlendirme anketleri hastalığın gidişatına dair bilgiler düzenli bir şekilde kayıt altında tutulur ve disiplinler arası dijital ortamda paylaşılır.

10-       Hastaların tedavileri sona erdikten sonra hasta periyodik olarak takip edilir, kontrolleri yapılır.

Tedavi Sürecinde Multidisipliner Toplantıların Önemi

Hastanın tedavi sürecinde ilişki içinde olduğu her disiplin biriminin sorumlusunun katılımı ile multidisipliner toplantılar düzenlenir. Bu toplantılarda tedavinin gidişatına göre klinik algoritmalar belirlenir. Hastaların disiplinler arasındaki akışı denetlenir. Hastanın iyileşme ve yaşam kalitesi anketleri istatistikleri incelenir ve tedavinin oluşturabileceği yan etkiler tartışılır ve varsa tedavide aksayan yönler belirlenir ve önlemleri alınır. Klinik içi eğitim programları ve yeni teknik bilgiler belirlenir ve değerlendirilir.

Multidisipliner yaklaşımı benimseyen omurga merkezleri, hastalarını daha iyi tanıma fırsatına sahip olarak onları daha kısa zamanda sağlığına kavuştururlar. Tedavi süreçlerini ve izleyecekleri yolları daha düzenli takip ederek hastanın tedaviye verdiği yanıtı kısa zamanda anlamalarını sağlar ve hastanın gidişatıyla ilgili fikirleri olur. Multidisipliner yaklaşıma sahip sağlık merkezlerinde tedavi olan hastalar da sahip oldukları hastalıkla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olurlar ve hayat akışlarını buna göre planlayabilirler.

Yorumunuzu Bırakın