Doç. Dr. Salim Şentürk

Kitaplarım

 • EDITÖRLÜK : SENTÜRK SALIM,AVCI IDRIS,ÖZER ALI FAHIR (2019). Omurgaya Endoskopik Yaklaşımlar. US Akademi
 • EDİTÖRLÜK: DOÇ. DR. SALİM ŞENTÜRK, TNDer Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık Açıklamalı Soru Kitap Seti (2021), US Akademi

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • SENTÜRK SALIM (2019). Hemithorax Developing After Percutaneous Biopsy From Thoraco-Lumbar Junction: A Case Report. 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences- Istanbul,
 • SENTÜRK SALIM,ÜNLÜ ÜNSAL ÜLKÜN,AKYOLDAS GÖKTUG,ÇEVIK SERDAR,YAMAN ONUR,ÖZER ALI FAHIR (2017). Hemipartial Laminectomy and Bilateral Flavectomy Technique with Unilateral Approach in Patients with Cervical Spinal Stenosis Due to Ligamentum Flavum Hypertrophy. Joint Meeting of Istanbul Spine Masters and ISMISS Turkey 2017.
 • AKYOLDAS GÖKTUG,ÜNLÜ ÜNSAL ÜLKÜN,SENTÜRK SALIM,YAMAN ONUR,SASANI MEHDI,ÖKTENOGLU TUNÇ,ÖZER ALI FAHIR (2017). Clinical Evaluation of Dynamic Stabilization in Lumbar Degenerative Disease. Joint Meeting of Istanbul Spine Masters and ISMISS Turkey 2017,
 • SENTÜRK SALIM,ÜNLÜ ÜNSAL ÜLKÜN,AKYOLDAS GÖKTUG,YAMAN ONUR,SASANI MEHDI,ÖKTENOGLU TUNÇ,ÖZER ALI FAHIR (2017). Novel L5-S1 Interdiscal Approach Technique for Retroverted Pelvis. Joint Meeting of Istanbul Spine Masters and ISMISS Turkey 2017
 • KAZANCI ATILLA,GÜRCAN OKTAY,GÜRÇAY AHMET,SENTÜRK SALIM,YILDIRIM ALI,KILIÇASLAN AYDAN,TÜRKOGLU ÖMER,BAVBEK MURAD (2014). Primary Spinal Epidural Space Ewing’s Sarcomas: A Single lnstitution’s Experience. EANS 2014 Congress-Prague

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • SENTÜRK SALIM (2019). Iliak, Sakroiliak ve Iliosakral Enstrumantsyon. Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu-KKTC,
 • SENTÜRK SALIM (2018). Endoskopik Translaminar Spinal Intradural Tümör Çıkarılması. 14. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi-Istanbul,
 • ISTEMEN ISMAIL,SENTÜRK SALIM (2018). Faset Eklem Enjeksiyonunda Metilprednizolon ve Betametazon Protokollerinin Etkinliklerinin Karsılastırılması. 15. Ulusal Agrı Kongresi-Antalya,
 • MENEKSE GÜNER,GÜRCAN OKTAY,AYDOGMUS EVREN,SENTÜRK SALIM,KÖKTEKIR ENDER,EMINOGLU MEHMET (2018). Olgu Sunumları 4. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu-Bodrum,
 • SENTÜRK SALIM (2018). Sement Kaçagına Endoskopik Yaklasım. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu-Bodrum,
 • ÜNLÜ ÜNSAL ÜLKÜN,SENTÜRK SALIM,SASANI MEHDI,ÖKTENOGLU TUNÇ,YAMAN ONUR,GÖMLEKSIZ CENGIZ,AKYOLDAS GÖKTUG,SÜZER TUNCER,ÖZER ALI FAHIR (2018).
 • Hangman Fraktürü Nedeniyle Opere Edilen Hastada Postoperatif Gelisen Servikal Kifoz Olgusu. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu-Bodrum,
 • ÜNLÜ ÜNSAL ÜLKÜN,SENTÜRK SALIM,AKYOLDAS GÖKTUG (2018). Senkronize Servikal ve Lomber Dar Kanal Cerrahisi. Türk Nörosirürji Dernegi 32. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • AKYOLDAS GÖKTUG,SENTÜRK SALIM,YAMAN ONUR,ÖZDEMIR NAIL,ACAROGLU EMRE (2017). Üst Torakal Vida Yerlestirilmesi Sırasında Cerrahın Pozisyonu. Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu-Bodrum,
 • ÜNLÜ ÜNSAL ÜLKÜN,SENTÜRK SALIM,YAMAN ONUR,ÖKTENOGLU TUNÇ,SASANI MEHDI,ÖZER ALI FAHIR,AKYOLDAS GÖKTUG (2017). Uzun Segment Dynesis Sistemi ile Stabilize Edilen Hastalarda Enfeksiyon Oranları. Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu-Bodrum,
 • SENTÜRK SALIM (2017). Non Idiopatik Skolyoz. Türk Nörosirürji Dernegi 31. Bilimsel Kongresi- Antalya,
 • ÇELIK HAYDAR,SENTÜRK SALIM,AKYOLDAS GÖKTUG,YAMAN ONUR,ERBULUT DENIZ,DALBAYRAK SEDAT,ÖZER ALI FAHIR (2016). Lomber Omurgada Pedikül Vida Trajeksiyonunun Yük Dagılımı ve Hareket Açıklıgına Etkisi. Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu-Antalya, 
 • SENTÜRK SALIM,PAKSOY KEMAL,YAMAN MESUT EMRE,ABDIOGLU AHMET ATILLA,YAMAN ONUR,SOLAROGLU IHSAN,ÖZER ALI FAHIR (2016). Servikal Korpektomide Güvenli ve Yeterli Dekompresyon Sınırlarının Radyolojik Olarak Belirlenmesi. Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu-Antalya,
 • ÖGRENCI AHMET,SENTÜRK SALIM,YAMAN ONUR,SASANI MEHDI,DALBAYRAK SEDAT,ÖZER ALI FAHIR (2016). Giant Spinal Schwannomas. Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu-Antalya,
 • ÇELIK HAYDAR,SENTÜRK SALIM,YAMAN ONUR,YAMAN MESUT EMRE,BOZKURT ISMAIL,ABDIOGLU AHMET ATILLA,APAYDIN AYDIN SINAN,SEZGIN YILMAZ,ÖZER ALI FAHIR (2016). Lomber Disk Hernilerinde Spinal Sinir Kalınlıklarının Ölçülmesi ve Klinik Önemi. Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu-Antalya,
 • ÇELIK HAYDAR,SENTÜRK SALIM,KOBAN ORKUN,PAKSOY KEMAL,ISTEMEN ISMAIL,BOZKURT ISMAIL,SEZGIN YILMAZ,YAMAN ONUR,ÖZER ALI FAHIR (2016). Distances Affecting Spinal Canal Space in Thoracolumbar Region and Their Effects on Burst Fractures. Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu-Antalya.
 • GÜRCAN OKTAY,GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,KAZANCI ATILLA,ÖNDER EVRIM,SENTÜRK SALIM,BAVBEK MURAD (2016). Is the Use of Hemostatic Matrix (Floseal) and Alkylene Oxide Co-Polymer (Ostene) Safe in Spinal Laminectomies? Peridural Fibrosis Assessment. Türk Nörosirürji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • YAMAN MESUT EMRE,ERGÜL GÜLÜSAN,GÜVENÇ YAHYA,TOLUNAY TOLGA,ERBAY FATMA KÜBRA,ÖZTÜRK YASAR,SENTÜRK SALIM,ÖSÜN ARIF,BOZKURT GÖKHAN (2016). Topical Dexmedetomidine Administration Alleviates Epidural Fibrosis in A Post-Laminectomy Rat Model. Türk Nörosirürji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • ÖZTÜRK YASAR,YAMAN MESUT EMRE,GÜVENÇ YAHYA,TOLUNAY TOLGA,BILLUR DENIZ,ERBAY FATMA KÜBRA,SENTÜRK SALIM,BOZKURT GÖKHAN (2016). Tamoxifen Reduces Post-Laminectomy Epidural Fibrosis in A Rat Model. Türk Nörosirürji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • GÜVENÇ YAHYA,YAMAN MESUT EMRE,ÖZTÜRK YASAR,ERGÜL GÜLÜSAN,TOLUNAY TOLGA,KORKMAZ MURAT,SENTÜRK SALIM,MENEKSE GÜNER (2015). Postlaminektomi Rat Modelinde Topikal Uygulanan Asetilsisteinin Spinal Epidural Fibrozis Üzerine Etkisi. Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu “Spinal Deformiteler Sempozyumu”-Antalya,
 • GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,SENTÜRK SALIM,BOZKURT ISMAIL,YAMAN MESUT EMRE,GÜRCAN OKTAY,YAMAN ONUR,SOLAROGLU IHSAN,ÖZER ALI FAHIR (2015). Torakal Laminektomi. Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu “Spinal Deformiteler Sempozyumu”-Antalya,
 • SENTÜRK SALIM,GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,YAMAN ONUR,YAMAN MESUT EMRE,ABDIOGLU AHMET ATILLA,GÜVENÇ YAHYA,SOLAROGLU IHSAN,ÖZER ALI FAHIR (2015). Patlama Kırıklarının Fizyopatolojik Evrelemesi. Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu “Spinal Deformiteler Sempozyumu”-Antalya,
 • GÜVENÇ YAHYA,AKYOLDAS GÖKTUG,SENTÜRK SALIM,ÖZEREN ERSIN,ÇAVUS GÖKHAN,ÇELIK HAYDAR,ZAFARPARANDEH IMAN,ERBULUT DENIZ,YAMAN ONUR,DALBAYRAK SEDAT,ÖZER FAHIR (2015). Torakal Omurgada Pedikül Vidası Uygulama: Vida Trajeksiyonunun Önemi. Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu “Spinal Deformiteler Sempozyumu”-Antalya,
 • DALBAYRAK SEDAT,YILMAZ MESUT,YAMAN ONUR,SENTÜRK SALIM,ÖZER ALI FAHIR (2015). Istmik Spondilolisteziste Modifiye Teknik (Unilateral Girisimle Bilateral Dekompresyon). Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu “Spinal Deformiteler Sempozyumu”-Antalya,
 • SENTÜRK SALIM (2014). Ne Yapmalıyım? (Pediatri Paneli). Türk Nörosirürji Dernegi 28. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,FERAT MAHMUT,GÜRCAN OKTAY,SENTÜRK SALIM,BOZKURT ISMAIL,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,BAVBEK MURAD (2013). Sellar Bölge Yerlesimli Ksantogranüloma: Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 27. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,SENTÜRK SALIM,GÜRCAN OKTAY,GONCA ERKIN,URAL PINAR,BAVBEK MURAD (2013). Rinoreye Neden Olan Kalsifiye Ventriküloperitoneal Sant: Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 27. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,SENTÜRK SALIM,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,GÜRCAN OKTAY,AKINCI CEVAT,BAVBEK MURAD (2013). Osteoblastomu Taklit Eden Spinal Schwannom: Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 27. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • GONCA ERKIN,SENTÜRK SALIM,GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,BAVBEK MURAD (2012). Lomber Spinal Intradural Ekstramedüller Solid Matür Teratom: Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • ISTEMEN ISMAIL,OKUTAN ÖZERK,SENTÜRK SALIM,SISIK HÜMEYRA,GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,SOLAROGLU IHSAN,BESKONAKLI ETHEM (2012). Servikal Spondilotik Miyelopatide Mediyan Korpektomi ve Klinik Sonuçları. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,SENTÜRK SALIM,SISIK HÜMEYRA,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,KARABEKIR ERCAN,BAVBEK MURAD (2012). Sfenoid Kanat Menengiomu Olan Hastanın Görme Yollarının Operasyon Öncesi ve Sonrası Traktografik Olarak Degerlendirilmesi. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • OKUTAN ÖZERK,ISIK SERDAR,SENTÜRK SALIM,SOLAROGLU IHSAN,TAS NILAY,BESKONAKLI ETHEM (2012). Basarısız Bel Cerrahisi ve Lomber Spondilozda Epiduroskopi Esliginde Adezyonoliz ve Steroid Uygulamasının Etkinligi. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,SENTÜRK SALIM,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,ALGIN OKTAY,BAVBEK MURAD (2012). 3 Tesla MRG ile Degerlendirilen Düsük Evreli Glial Kitlelerin Intraoperatif Ultrason ve Doppler Ultrason Esliginde Eksizyonu. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • SISIK HÜMEYRA,SENTÜRK SALIM,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,IRKKAN ÇIGDEM,BAVBEK MURAD (2012). Torasik Spinal Kordda Lenfoid Hiperplazi: Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • SENTÜRK SALIM,GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,FERAT MAHMUT,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,BESKONAKLI ETHEM (2012). Klinigimizde Opere Edilen Yüksek Evreli Glial Tümörlerin Postoperatif Yasam Sürelerinin Degerlendirilmesi. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,SENTÜRK SALIM,BOZKURT ISMAIL,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,BESKONAKLI ETHEM (2012). Gebelik Döneminde Klinik Veren Dev Menenjiom Olgusu. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • SAYGILI IBRAHIM BARIS,SENTÜRK SALIM,OKUTAN MEHMET ÖZERK,SOLAROGLU IHSAN (2012). Tek Seviye Lomber Dar Kanalda Posterior Lomber Interbody Füzyon Uygulanmasının Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,OKUTAN ÖZERK,SENTÜRK SALIM,KARABEKIR ERCAN,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,BAVBEK MURAD (2012). Izole C1 Dar Kanal, Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • SISIK HÜMEYRA,SENTÜRK SALIM,GÜRÇAY AHMET GÜRHAN,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,BAVBEK MURAD (2012). Sellar Bölge Yerlesimli Epidermoid Kist: Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • OKUTAN ÖZERK,ISIK SERDAR,SENTÜRK SALIM,SAYGILI BARIS,ÇIVI SONER (2012). C1-C2 Stabilizasyonda Atlantoaksiyal Fibula Greft Uygulaması: Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya
 • KARAKUS MUSTAFA,SENTÜRK SALIM,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,OKUTAN MEHMET ÖZERK,SOLAROGLU IHSAN (2012). Hipofiz Adenomlarında Kavernöz Sinüs Invazyonu ile Tümör Biyolojisi Arasındaki Iliskinin Immunohistokimyasal Olarak Incelenmesi. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • SOLAROGLU IHSAN,OKUTAN MEHMET ÖZERK,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,SENTÜRK SALIM,BESKONAKLI ETHEM (2012). Transcortical-Transventricular Approach in Colloid Cysts of the Third Ventricle: Surgical Experience with 40 Cases. Türk Nörosirürji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi- Antalya,
 • ISTEMEN ISMAIL,SENTÜRK SALIM,FERAT MAHMUT,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,BESKONAKLI ETHEM,DOGAN HAYRIYE TATLI,KILIÇARSLAN AYDAN (2011). Ekstradural Metastatik Lenfoma: Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 25. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • OKUTAN ÖZERK,ISIK SERDAR,SENTÜRK SALIM,ISTEMEN ISMAIL,SAYGILI BARIS,SOLAROGLU IHSAN,BESKONAKLI ETHEM (2011). Kronik Bel Agrısı ve Basarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Epıduroskopik Adezyolizis ve Steroid Enjeksiyonunun Etkinligi. Türk Nörosirürji Dernegi 25. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • SISIK HÜMEYRA,ISTEMEN ISMAIL,SENTÜRK SALIM,FERHAT MAHMUT,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,BESKONAKLI ETHEM,BARAN FUAT (2011). Temporal Kemik Yerlesimli Langerhans Hücreli Histiositoz: Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 25. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • GONCA ERKIN,SAYGILI BARIS,ISTEMEN ISMAIL,GÜNDOGDU GÖKHAN,SENTÜRK SALIM,SOLAROGLU IHSAN,BESKONAKLI ETHEM (2010). Beyin ve Sinir Cerrahisinde Operasyon Video Kayıtlarının Görsel Egitimdeki Rolü. Türk Nörosirürji Dernegi 24. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • SENTÜRK SALIM,ISTEMEN ISMAIL,GÜNDOGDU GÖKHAN,KARAKUS MUSTAFA,TÜRKOGLU ÖMER FARUK,OKUTAN MEHMET ÖZERK,BESKONAKLI ETHEM (2010). Tek Mesafe Lomber Disk Cerrahisinde Tek Doz Antibiyotik Proflaksisinin Yeri. Türk Nörosirürji Dernegi 24. Bilimsel Kongresi- Antalya,
 • TÜRKOGLU ÖMER FARUK,SENTÜRK SALIM,ISTEMEN ISMAIL,GÜNDOGDU GÖKHAN,GONCA ERKIN,BESKONAKLI ETHEM (2010). Parietal Kemik Yerlesimli Primer Kavernöz Hemanjiom Olgusu. Türk Nörosirürji Dernegi 24. Bilimsel Kongresi-Antalya,
 • TÜRKOGLU ÖMER FARUK,SENTÜRK SALIM,SAYGILI BARIS,SÜREN DINÇ,OKUTAN ÖZERK,BESKONAKLI ETHEM (2009). Cerrahi Tedavi Uygulanmıs Santral Nörositoma: Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 23. Bilimsel Kongresi-KKTC,
 • TÜRKOGLU ÖMER FARUK,SAYGILI BARIS,SENTÜRK SALIM,GÜNEY GÜVEN,UGRAS NEVZAT SERDAR,BESKONAKLI ETHEM (2009). Dev Hipofiz Adenomu Nedeniyle Opere Edilen 11 Hastanın Erken Dönem Sonuçları. Türk Nörosirürji Dernegi 23. Bilimsel Kongresi-KKTC,
 • TÜRKOGLU ÖMER FARUK,KARAKUS MUSTAFA,SENTÜRK SALIM,ISTEMEN ISMAIL,GÜNEY GÜVEN,UGRAS NEVZAT SERDAR,BESKONAKLI ETHEM (2009). 50 Menengioma Olgusunun Klinik ve Histopatolojilerinin Yerlesimine Göre Degerlendirilmesi. Türk N.rosirürji Dernegi 23. Bilimsel Kongresi-KKTC,
 • TÜRKOGLU ÖMER FARUK,ISTEMEN ISMAIL,SENTÜRK SALIM,BESKONAKLI ETHEM (2009). Ventrikül Içi Menenjiomun Eslik Ettigi Nörofibromatozis Tip 2 (NF Tip 2): Olgu Sunumu. Türk N.rosirürji Dernegi 23. Bilimsel Kongresi-KKTC,