Doç. Dr. Salim Şentürk

Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

  • Omurgaya Endoskopik Yaklasımlar, Bölüm adı:(Posterolateral Endoskopik Lomber Diskektomi) (2019)., DÜZKALIR ALI HALUK,SENTÜRK SALIM, US Akademi, Editör:Sentürk Salim, Avcı Idris, Özer Ali Fahir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 172, ISBN:978-605-9358-69-9, Türkçe(Bilimsel Kitap),
  • Omurgaya Endoskopik Yaklasımlar, Bölüm adı:(Farklı Spinal Patolojilere Endoskopik Yaklasım) (2019)., SENTÜRK SALIM, US Akademi, Editör:Sentürk Salim, Avcı Idris, Özer Ali Fahir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 172, ISBN:978-605-9358-69-9, Türkçe(Bilimsel Kitap),
  • Spinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Revizyon Yaklasımları, Bölüm adı:(Perkutan Enstrümantasyon Komplikasyonları) (2018)., SENTÜRK SALIM,ÖZER ALI FAHIR, Türk N.rosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu Yayınları, Editör:Temiz Cüneyt, Simsek Serkan, Türeyen Kudret, Dalgıç Ali, Yılmaz Mesut, Isık Serdar, Dagtekin Ahmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 456, ISBN:978-605-4149-19-3, Türk.e(Bilimsel Kitap),
  • Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, B.lüm adı:(Bel Agrılı Hastanın Degerlendirilmesi) (2017)., SENTÜRK SALIM,ÖZER ALI FAHIR, Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu Yayınları, Editör:Dalgıç Ali, Temiz Cüneyt, Kotil Kadir, Kaptanoglu Erkan, Ates Özkan, Erman Tahsin, Solmaz Ilker, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 432, ISBN:978-605-4149-17-9, Türk.e(Bilimsel Kitap),
  • Siringomiyeli, B.lüm adı:(Ayrık Omurilik ve Siringomiyeli Birlikteligi) (2016)., YAMAN ONUR,SENTÜRK SALIM, US Akademi, Editör:Özer Ali Fahir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 129, ISBN:978-605-9358-13-2, Türk.e(Bilimsel Kitap),
  • Spinal Deformiteler, B.lüm adı:(Adölesan Idiopatik Skolyoz ve Sınıflamaları) (2015)., ERDEM YAVUZ,SENTÜRK SALIM,KESKIN FATIH, Türk N.rosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu Yayınları, Editör:Dalbayrak Sedat, Yaman Onur, Kaptanoglu Erkan, Simsek Serkan, Ates Özkan, Dalgıç Ali, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 672, ISBN:978-605- 4149-16-2, Türk.e(Bilimsel Kitap),