Endoskopik Omurga Cerrahisi Nedir?

Endoskopik omurga cerrahisi yöntemi ilk olarak lomler (bel) bölgede uygulanmaya başlanmıştır. Bu cerrahi müdahale en çok lomber (bel) bölgede uygulanmaktadır. Lomber (bel) bölgede uygulanan omurga cerrahisi en sık ‘Perkütan Endoskopik Lomber Diskektomi’ (PELD) adı ile bilinmektedir. Bu ad ile anılmasına rağmen bel bölgesinde uygulanan endoskopik omurga cerrahisi ile yalnızca disk hernileri (bel fıtıkları) değil bununla beraber birçok patoloji de tedavisi edilmektedir. Endoskopik omurga cerrahisi yöntemi; bel ve boyun fıtıkları, omurilik kanalında daralma, omurga kırıkları, tümörler, omurgaya olan metastazlar, bel kaymaları gibi bir çok omurga hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılmaktadır. Ciltte yapılan 7 mm’lik bir kesiden ucunda kamera olan bir çalışma kanülü  yerleştirilir.  Oluşan 4 mm lik bir boşluktan zarif aletler kullanarak ameliyatın yapılması esasına dayanır. Etraf dokuda (kas, kemik) hasar minimal düzeydedir. Kamera cerrahi sahada olduğu için doktor yaptığı bütün işlemleri bu kamera ile takip ederek ameliyatı gerçekleştirir.

Bel Fıtığı Ameliyatlarında Endoskopik Cerrahi Yöntemi Tercih Edilmeli Midir?

Bel fıtığının cerrahi tedavisinde endoskopik yöntemlerin yaygınlığı gittikçe artmaktadır. Günümüz koşullarında, birçok hasta kapalı bir yöntem olan Endoskopik Omurga Cerrahisini seçmektedir. Bunun başlıca nedenleri;  ameliyatın 7 mm lik kesiden yapılıyor olması, kas hasarının minimal düzeyde olması, kemik dokunun çoğunlukla korunması, cerrahi sürenin kısa olması, ameliyatta kan kaybının minimal olması, ameliyat günü hastanın taburcu edilebiliyor olması, normal hayata ve iş hayatına çok kısa sürede dönülebiliyor olmasıdır.  Ayrıca bu ameliyatın lokal anestezi altında yapılabiliyor olması anestezi problemi olan hastalar için de büyük bir avantajdır.

Bütün Bel Fıtıkları Endoskopik Cerrahiye Uygun Mudur?

Hastanın fıtığının endoskopik müdahale ile çıkarılabilmesinde, disk mesafesinin yüksekliği, fıtığın bulunduğu mesafe, fıtığın bulunduğu konum ve fıtığın büyüklüğü gibi birçok faktör rol oynar. Fıtık ameliyatlarında bu parametreler göz önünde bulundurularak, Endoskopik Cerrahiye uygun olup olmadığına karar verilir.

Endoskopik Omurga Cerrahisi Herkese Uygulanabilir Mi?

Kullanılan aletlerin zarifliği dolayısıyla omurgadaki patolojiye göre hasta seçini önemlidir. 

Endoskopik Omurga Cerrahisinin Avantajları Neler?

Bu yöntem ile opere olan hastalarda kas ve kemik hasarı minimal düzeydedir. Çoğu hastada kemiklere dokunulmadan ameliyat gerçekleştirilir. Ameliyat esnasında kanama miktarı çok azdır.  Ameliyat lokal anestezi(sadece ameliyat yapılan yerin uyuşturulması) ile de yapılabilir. Ameliyat sonrası hastalar 2-3 saat içinde yürütülebilirler. Hastalar çoğunlukla ameliyat akşamı taburcu edilebilir. Hastalar 2-3 gün içinde normal hayatlarına 1 hafta içinde de iş hayatlarına dönebilirler. Hastaların çoğunlukla ameliyat sonrası ağrı kesici ihtiyacı çok az olmaktadır. Ekonomik kayıp ve iş gücü kaybı diğer yöntemlere göre daha azdır.

Endoskopik Omurga Cerrahisi Güvenli Midir?

Endoskopik omurga cerrahisi en güvenli yöntemlerden biridir. Ancak bütün cerrahi yöntemlerde olduğu gibi bunda da düşük te olsa birtakım riskler vardır. 

Endoskopik Omurga Cerrahisinden Sonra Hemen Günlük Yaşama Dönülebilir Mi?

Bu yöntem ile opere edilen hastalar aynı gün taburcu edilebilir. Belinde kesileri küçük olduğu için sadece 1 dikişlik yaraları vardır. Kas ve doku hasarı minimal düzeyde olduğu için 2-3 gün içinde normal hayata, 1 hafta içinde de iş hayatına dönebilirler.

Endoskopik omurga sağlığı için daha fazla bilgiye blog sayfasından ulaşabilirsiniz.